(0) item
Mừng lễ Vu Lan (4mua VL3-2009B)
By 4mua đặc biệt

Mừng Lễ Vu Lan
- Buffet Chay (1 người)

* Lưu ý:
- Riêng phần nước uống hay đồ ăn thêm, người ăn phải chịu trách nhiệm trả cho Nhà hàng
- Phiếu chỉ có hiệu lực trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát phiếu
- Các món ăn thay đổi theo từng thời điểm
- Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
- Nhà hàng tại Sài Gòn

 
$25.00
In Stock
Quantity    
  
Call us today at 1-866-GOI 4MUA or 1-800-669-8429 to schedule a consultation.