(0) item
Mừng lễ Vu Lan (4mua VL3-2009A)
By 4mua đặc biệt

Mừng Lễ Vu Lan
- Nhà hàng Chay (dành cho 4 người)

* Lưu ý:
- Riêng phần đồ ăn thêm, người ăn phải chịu trách nhiệm trả cho Nhà hàng
- Các món ăn thay đổi theo từng thời điểm
- Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
- Nhà hàng tại Sài Gòn

 
$75.00
In Stock
Quantity    
  
Call us today at STORE_NAME_PHONE to schedule a consultation.