(0) item
Ancestors Day gifts (4mua Vu Lan-02C)
By 4mua đặc biệt

Ancestors Day

- 01 hộp Kirkland Signature Extra Strength Glucosamine HCI 1500mg with MSM 375 Tablets
Kirkland Signature™ Extra Strength Glucosamine HCI with MSM helps support maximum flexibility, range of motion, joint lubrication, and maintenance for healthy cartilage and connective tissue.

Benefits of Kirkland Signature Glucosamine HCl with MSM Joint Supplement:

  • Supports mobility and joint flexibility†
  • Helps support cartilage and comfort joints

2 tablets a day provide:

  • 1500 mg of Glucosamine HCl
  • 1500 mg of MSM

Glucosamine Promotes Joint Health†

Glucosamine is key for the formation of cartilage, an essential building block of your joints. It also supports the mobility and flexibility you want in everyday living.

MSM Supports Cartilage and Comforts Joints†

MSM (methylsulfonylmethane) is a bioavailable sulfur found naturally in the body. Sulfur is a necessary component that works in conjunction with Glucosamine to provide the building blocks of collagen, an important component of healthy joints and connective tissue. This formula contains the tested amount of MSM shown to comfort joints.†

This product should be taken on a consistent basis to support joint health.†

Individual results may vary.


* Lưu ý:
- Giao hàng trong ngày tại Sài Gòn, 3 -7 ngày ở các thị trấn khác.
- Số lượng đặt hàng giới hạn, chúng tôi sẽ thay đổi sản phẩm tương tự
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và bản demo, màu sắc và kiểu dáng có thể khác nhau tùy theo mùa và khu vực địa phương
- Tính năng sản phẩm này có thể khác so với hình minh họa ở trên

 
$55.00
In Stock
Quantity    
  
Call us today at STORE_NAME_PHONE to schedule a consultation.