(0) item
12 bottles Eagle Medicated Hot Oil 28.5% methol (bonmua VOT-017A)
By Qu cho bậc cao nin (Senior)

Eagle Medicated Hot Oil - 12 bottles
Thành phần: 28.5% methol, 18.6% Methyl Salicylate, 1.56% Tinh dầu khuynh diep,...
Made in Singapore
Được sản xuất bởi Borden Co.PTE.Ltd - Singapore
Nhập khẩu vào Việt Nam bởi Cty Dược Liệu TWII - TP. Hồ Chí Minh
Phân phối bởi Cty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương

* Fast delivery and sending everywhere in Vietnam. Same day delivery availble to Saigon.

 
$75.00
In Stock
Quantity    
  
Call us today at 1-866-GOI 4MUA or 1-800-669-8429 to schedule a consultation.