(0) item
Radio Sony ICF-SW11 (bonmua ERA-SO1)
By Qu cho bậc cao nin (Senior)

Radio Sony ICF-SW11 (bonmua ERA-SO1)
12 band - FM/AM - 10 knh. Nghe được nhiều đi: VOA, BBC ... Sản phẩm Nhật - M Lai.
Bảo hnh 1 năm

 
$85.00
In Stock
Quantity    
  
Customers who bought this product also purchased