(0) item
May Tro Thinh Rionet HA20DX (bonmua AHA-RI1)

May Tro Thinh Rionet HA20DX
- Dy đeo Nhật
- Ci vạt o hay ti ngực ,ti o b ba của nữ
-Sử dụng một vin pin AA loại tốt
- m thanh nghe lớn vừa phải ph hợp với người bị điếc hơi nặng một cht ( tức ni lớn c thể nghe thấy hoặc nghe thấy ở trạng thi cơ thể khỏe hay khng gian yn tĩnh ,cng tĩnh cng dễ nghe)
(ch với đi th vặn volum đi nhỏ đi rồi chọn vị tr để cạnh loa nghe r nhất để nghe )
-Sử dụng một vin pin AA loại tốt
- Nt bật tắt I /o ( tắt my ở vị tr số 0 ) ở bn trn :
Volume control vặn to nhỏ nằm pha trn đầu my tiện cho việc điều khiển my nghe
Nấc chỉnh tạp m nằm pha dưới đy của my c nắp trượt
+ Nấc H2 : để m thanh nghe ở chế độ c bộ lọc tạp m , chặn tiếng ồn , giảm hẳn tiếng ồn
+ Nấc H1 : để m thanh nghe ở chế độ c bộ lọc tạp m , chặn tiếng ồn , giảm tiếng ồn
+ Nấc N : để m thanh nghe ở mức trung bnh ,bnh thường ,cao
- Bảo hành 06 tháng

 
$75.00
Cn Hng
Số Lượng    
  
Call us today at STORE_NAME_PHONE to schedule a consultation.