(0) item
Chung Rượu Nghĩa Tnh (bonmua TA3-2010A)
By 4mua đặc biệt

Chung Rượu Nghĩa Tnh
- 1 Chai Martell Cognac VSOP 700ml
- 1 con g quay ( 3-4lbs )


* Giao trong ngy tại Si Gn & ngoại Si Gn (Thủ Đức, Bnh Chnh, Hc Mn, ...). Cc Tỉnh thnh khc từ 3 - 4 ngy
* Mẫu m sẽ thay đổi theo từng thời điểm

 
$100.00
In Stock
Quantity