(0) item
Con ga quay 1.5kg - 1.8kg (bonmua VOT-008A)

Con gà quay (1.5kg - 1.8kg).
Chuyển trong ngày tại Sài Gòn, Hà Nội, và các Tỉnh thành tại Việt Nam

 
$35.00
C̣n Hàng
Số Lượng    
  
Customers who bought this product also purchased
Call us today at STORE_NAME_PHONE to schedule a consultation.